Hướng dẫn gửi lệnh Thanh Toán Hộ trên Taobao và 1688

I. Hướng dẫn thao tác trên Taobao (trên điện thoại)

B1: Vào mục hàng cần thanh toán, chọn các đơn muốn thanh toán, chọn 付款(thanh toán) hoặc 合拼付款(thanh toán toàn bộ)B2: Chọn 找朋友帮忙付B3: Chọn 二维码分享

\

B4: Gửi mã này cho CSKH Ali88, và chờ được thanh toán.

II. HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRÊN 1688 (trên máy tính)

B1: Vào mục hàng cần thanh toán và chọn 付款


B2: Chọn 去付款


B3: Chọn 找人代付


B4: Điền như hình và chờ Ali88 xác nhận