Vì sao không nhìn thấy bình luận và đánh giá trên Taobao?

Nhiều người cho rằng sau khi bình luận đánh giá sản phẩm thì các bình luận này sẽ ngay lập tức hiển thị. Thực ra không phải như vậy.Các bình luận thông thường đều phải đợi một thời gian nhất định mới hiển thị ra. Trong đó, tùy thuộc vào các trạng thái dưới đây:

I. ĐÁNH GIÁ CHƯA CÓ HIỆU LỰC

1. Trong thời gian hiệu lực của đánh giá Taobao, nếu chỉ có một bên đánh giá, đánh giá Taobao sẽ không được hiển thị, chỉ sau khi bên kia cũng đánh giá, đánh giá của cả hai bên sẽ được hiển thị.

2. Nếu đánh giá của một bên đối với bên kia là “đánh giá trung bình” hoặc “đánh giá kém” thì sau khi hai bên của giao dịch đánh giá lẫn nhau, nội dung đánh giá sẽ hiển thị sau 48 giờ kể từ khi cả hai bên hoàn thành đánh giá.

3. Nếu thời hạn hiệu lực của đánh giá đã hết mà bên kia vẫn chưa đánh giá, trạng thái ẩn sẽ trở nên không hợp lệ, và đánh giá đơn phương sẽ được hiển thị.

4. Nếu đơn phương đưa ra nhận xét tốt, sau 15 ngày kể từ ngày đánh giá, các đánh giá của cả hai bên sẽ được hiển thị.

5. Nếu đơn phương đưa ra đánh giá tiêu cực hoặc trung bình, nội dung đánh giá sẽ được hiển thị 48 giờ sau khi hết thời gian đánh giá trên Taobao.

II. ĐÁNH GIÁ BỊ ẨN

Trường hợp này đánh giá đã thành lập nhưng chưa được hiển thị

LÝ DO:
1. Đánh giá trùng lặp, hoặc đánh giá của các giao dịch nghi ngờ là giả.
2. Các đánh giá không giúp ích cho người mua hàng tham thảo.
3. Các đánh giá chứa thông tin nhạy cảm.
4. Các bài đánh giá có thông tin quảng cáo,
5. Các đánh giá có nội dung thô tục, nghi ngờ phạm pháp.

Vậy làm sao để không bị ẩn bình luận?
1. Để đảm bảo yêu cầu xem bình thường bình thường của trang, nếu số lượng bình luận trên trang đánh giá sản phẩm quá ít, cửa sổ ẩn bình luận sẽ không hiển thị theo mặc định, sau khi số lượng bình luận được phong phú, cửa sổ ẩn sẽ được hiển thị ra.

2. Nếu bình luận bị ẩn trên máy tính thì bạn có thể xem trên điện thoại, sau 24-48h.  

3. Hệ thống sẽ tự động ẩn bình luận và không có cách thiết lập để không bị ẩn.

Tôi có thể hủy đánh giá bị ẩn / Tôi có thể đăng ký xét duyệt gấp không?

Để đảm bảo tính công bằng và công bằng, đánh giá ẩn là kết quả tính toán của hệ thống dựa trên dữ liệu lớn. Cả người bán và người mua đều không biết các bình luận có bị ẩn hay không và không thể can thiệp vào.

III. XEM CÁC ĐÁNH GIÁ ĐÃ HẾT HẠN

Trang chủ sản phẩm chỉ hiện thị các đánh giá trong vòng 180 ngày. Vì vậy, nếu đánh giá biến mất, lý do là vì đã vượt quá 180 ngày và không còn được hiển thị nữa. Tuy nhiên, người bán có thể thấy các bài đánh giá đã hết hạn trên trang quản lý bài đánh giá, chỉ là họ không thể thấy chúng trên trang chủ sản phẩm nữa.