Hướng dẫn cài địa chỉ kho ALi88 để kiểm tra phí ship nội địa

  1. Cài đặt địa chỉ kho nhận hàng như hình
Bước 1

Bước 2
Bước 3

Text: 广州市白云区云霄路3号南航 货运大楼33档


Lưu ý: KHÁCH HÀNG CẦN GHI CHÚ NGOÀI THÙNG ĐÚNG THÔNG TIN 
世欢5天-TEN KH 
世欢3天-TEN KH 
世欢8天-TEN KH
NẾU THÔNG TIN KHÔNG ĐỦ, HÀNG HÓA MẶC ĐỊNH ĐI CHẬM 4-6 NGÀY.
必须要在外箱备注

世欢5天- 名字
世欢3天- 名字
世欢8天- 名字 
否则 货物会默认走汽运。