Bảng giá

A. Phí dịch vụ OrderB. Phí ship TQ (Đông Quản, Quảng Châu, Thẩm Quyến) – HCM

1. CƯỚC AIR, BỘ

2. CƯỚC TÀU BIỂN ( 4-5 tuần)

Khách hàng ký gửi vui lòng xem chính sách hàng hóa TẠI ĐÂY